Inschrijven

Wie kan huren?

Iedereen die voldoet aan een aantal voorwaarden kan zich inschrijven bij het SVK. Die voorwaarden zijn sinds januari 2008 dezelfde als de sociale huisvestingsmaatschappijen en gaan over inkomen, eigendomsbezit, meerderjarigheid, maar ook taal- en inburgeringsbereidheid en de voorwaarde dat je ingeschreven moet zijn in het bevolkingsregister.

Intern Huurreglement

Invulling van ‘Woonnood'


Hoe inschrijven?

Om een woning te huren, moet u zich inschrijven.

Inschrijvingsformulier

Verklaring op erewoord (eigendomsvoorwaarde)

Nodige en nuttige documenten

Aanpassing Woonwensen


Waar inschrijven?

Het SVK Zuid-Oost-Vlaanderen biedt u 2 mogelijkheden: