Huurder

Het intern huurreglement

In het intern huurreglement schetsen we de voorwaarden, verwachtingen en werkwijze voor de huurders van het SVK, zijnde;

  • De (onder)huurder.
  • De huurovereenkomst en het reglement van inwendige orde
  • Het einde van de huurovereenkomst
  • Communicatie met het SVK

Intern Huurreglement


Model Onderhuurcontract

Model Onderhuurcontract


Klachtenprocedure

Een klacht is een formele uiting van ontevredenheid omtrent het al dan niet efficiënt en effectief werken van een dienst van het SVK.

Klachtenprocedure


Huursubsidie

Als je een woning van SVK Zuid-Oost-Vlaanderen huurt, kan je een huursubsidie krijgen. Het SVK zorgt voor de aanvraag van de huursubsidie bij de Vlaamse overheid. Indien aan alle voorwaarden is voldaan wordt een bedrag in mindering gebracht van de maandelijkse huur die je betaalt aan het SVK. Hiervoor zal het SVK u tijdig inlichten.

     Meer informatie

    De Vlaamse huursubsidie


Huurpremie

De huurpremie is een premie die u kunt ontvangen als u vier jaar op de wachtlijst staat voor een sociale woning en u voldoet aan de voorwaarden van het huurpremiebesluit.

     Vlaamse huurpremie voor kandidaat-huurders van een sociale woning

     Vlaamse huurpremie wanneer u op een wachtlijst staat


Huurbegeleiding

U kan ons steeds contacteren op 053/39.40.70 voor eventuele vragen of opmerkingen die u wenst te bespreken met één van onze huurbegeleiders.